Obchodní podmínky

Údaje o provozovateli:

MADOIL s.r.o.
Sovadinova 3552/10a
690 02 Břeclav
www.madoil.cz
IČ: 65276515
DIČ: CZ65276515
Kontaktní osoba:
Zdeněk Dvořák st.
e-mail: info@madoil.cz
tel: +420 605 833 388

Popis principu vyřízení objednávky

Potvrzení objednávky

Po obdržení Vaší objednávky Vám přijde na Vámi uvedenou e-mailovou adresu potvrzovací email s rekapitulací celé objednávky. Expediční doba je vždy uvedena u konkrétního zboží. Fotografie u zboží jsou ilustrativní a můžou se lišit (např. v designu, barvě, doplňcích, balení a podobě).

Dodání zboží

Objednané zboží běžně zasíláme na dobírku prostřednictvím přepravní služby PPL.

Zboží lze vyzvednout i osobně na prodejně společnosti Madoil, s.r.o., ale pouze v tom případě, když se objednávka uskuteční přes e-shop.

V případech kdy je:

 1. hmotnost zásilky větší než 30 kg
 2. objednávka obsahuje zboží, které nelze běžně zasílat (autobaterie, motobaterie, hořlaviny - např.: čistič brzd, Termofrost, Kolekton, Inhibiotr aj.)
 3. je požadováno odeslání zboží do zahraničí

je doprava domluvena smluvně telefonicky nebo e-mailem. Cena se pak odvíjí od hmotnosti a vzdálenosti.

Nákupní řád

Prodejcem je společnost:

MADOIL s.r.o
Sovadinova 3552/10a
690 02 Břeclav
IČ: 652 76 515
DIČ: CZ65276515

Práva a povinnosti prodejce

 1. Prodejce má povinnost vyřídit závaznou objednávku a odeslat objednané zboží na adresu v této objednávce uvedenou. Expediční doba je uvedena u konkrétního zboží. Pokud je u více druhů zboží v objednávce uvedena různá lhůta expedice, je u objednávky závaznou lhůtou vyřízení nejdelší expediční lhůta. Prodávající si vyhrazuje právo odmítnout vyřízení objednávky pokud je zadaná doručovací adresa zjevně pochybná. O tomto odmítnutí zašle informaci na e-mailovou adresu zákazníka. Závaznou objednávkou se rozumí objednávka po uplynutí jedné hodiny od jejího přijetí prodávajícím.
 2. Při splnění daných podmínek prodejce vrátí částku zaplacenou nakupujícím za vrácené zboží poštovní poukázkou na adresu, na kterou bylo toto zboží původně odesláno, a to do sedmi pracovních dnů od doručení vráceného zboží na adresu prodejce. Prodávající vrací kupujícímu i částku za poštovné, jedná-li se vrácení celé objednávky. V případě vrácení části objednaného zboží prodávající částku za poštovné nevrací.
 3. Prodávající se zavazuje, že osobní údaje, které mu poskytl nakupující, bude používat pouze k účelům, které souvisejí se službami obchodu www.olejecz.cz, a že je neposkytne žádné třetí osobě mimo zasilatele zboží společnost Madoil, s.r.o., pokud to bezprostředně nesouvisí s vyřízením objednávek. Na písemnou žádost nakupujícího je prodávající povinen údaje o tomto nakupujícím vymazat z databáze zákazníků.
 4. Pokud nakupující opakovaně neplní svůj závazek odebrat a zaplatit závazně objednané zboží, prodávající má právo vyřizování dalších objednávek tohoto nakupujícího pozastavit, případně odmítnout.
 5. V případě, že zboží nebude skaldem, bude zákazníkovi sdělen přibližný termín dodání objednaného zboží

Práva a povinnosti kupujícího

 1. Nakupující má povinnost uvést správnou poštovní adresu, na kterou má být objednané zboží odesláno.
 2. Nakupující se zavazuje odebrat závazně objednané a zaslané zboží a zaplatit celkovou cenu za objednané zboží a případně další poplatky (poštovné, balné, dobírka) uvedené v závazné objednávce.
 3. Nakupující má právo odeslanou objednávku stornovat prostřednictvím zaslaného e-mailu na adresu info@madoil.cz do jedné hodiny od jejího odeslání.
 4. Na základě zákona č. 367/2000 má nakupující právo na odstoupení od kupní smlouvy bez udání důvodu do 14 dnů od převzetí zboží.
  Nakupujícímu tím vyvstává nárok na vrácení částky za toto zboží zaplacené, za splnění následujících podmínek:

  • vrácené zboží nesmí být poškozené nebo jinak znehodnocené
  • nakupující doručí vrácené zboží osobně nebo poštou na vlastní náklady na adresu prodejce
  • Do zásilky s vráceným zbožím prosíme vložte, kopii útržku z dobírkové nebo balíkové složenky.
  • Nakupující má právo na výmaz svých osobních údajů z databáze zákazníků www.olejecz.cz, pokud v obchodě neučinil žádnou objednávku, a to na základě písemné žádosti zaslané na adresu provozovatele. V této žádosti musí být uvedeno přihlašovací jméno a heslo nakupujícího.

Expediční náklady a platební podmínky

Zboží Vám bude zasláno na dobírku prostřednictvím dopravce PPL a řídí se aktuálním sazebníkem.

MADOIL s.r.o., Sovadinova 3552/10a, 690 02 Břeclav

Reklamační řád

Kupující je povinen zboží dodané prodávajícím prohlédnout bez zbytečného odkladu a o zjištěných vadách do 3 dnů informovat prodávajícího. Oznámení o zjištěných vadách musí kupující učinit u prodávajícího písemně (e-mailem) nebo telefonicky ve lhůtě do 3 dnů od převzetí zboží. Po této době se zásilka považuje za kompletní a vystavujete se tak nebezpečí, že Vaše reklamace nebude uznána. V písemném oznámení musí kupující uvést zjištěné vady, tj. musí uvést o jaké vady se jedná a jak se projevují.

Písemné oznámení o zjištěných vadách uplatňuje kupující v místě provozovny prodávajícího: Madoil, s.r.o., Sovadinova 3552/10a, 690 02 Břeclav nebo na e-mailové adrese info@madoil.cz. K reklamaci je nutné ve všech případech předložit kopii faktury a doklad o zaplacení a dodání zboží, jehož vady jsou reklamovány.

Prodávající nepřebírá odpovědnost za škody vyplývající z provozu produktů, funkčních vlastností a škod z neodborného používání produktů, stejně jako škod způsobených vnějšími událostmi a chybnou manipulací. Na vady tohoto původu se nevztahuje ani poskytnutá záruka.

Ke stažení:
Reklamační řád MADOIL s.r.o.
Reklamační list

Kontaktní osoba:
sl. Denisa Prknová
e-mail: denisa.prknova@madoil.cz
tel.: +420 603 525 962

Pracovní doba:
Po - Pá: 7:00 - 17:00
So: 8:00 - 11:00